r41

Els punts de Fermat Fe1, Fe2; els punts isodinàmics Is1, Is2 i els punts de Vecten V1 i V2 estan en una cònica que té el centre a la recta que uneix el baricentre G i el simedià K. (fig. r41_1)
Respecte aquesta cònica el triangle KHO (H: ortocentre; O: circumcentre) és autopolar (fig. r41_2), i:
* la polar del punt de De Longchamps L és V1V2   (fig. r41_3)
* la polar del punt X(376) és Fe1Fe2   (fig. r41_3)

fig. r41_1                                      fig. r41_2
 
 

fig. r41_3 
 
inici
  resultats