r423

Siguin A', B', C' els peus de les altures. Es traça la circumferència de diàmetre AA'. Les tangents a ella per B i C diferents de BC es tallen a A". Anàlogament es defineixen B", C". Llavors AA", BB", CC" són concurrents al retrocentre R.


inici
  resultats