r429

El punt de Schröder és l'invers del punt de Weill en la circumferència inscrita.


inici
  resultats