r432

El punt de Schröder S i el punt de Feuerbach F són simètrics respecte la recta de Gergonne g.


inici
  resultats