r438

Siguin D', E', F' els vèrtexs del triangle de contacte exterior. Les tangents a la circumferència inscrita per D', E', F' diferents dels costats tenen punts de tangència D", E", F". Llavors les rectes AD", BE", CF" són concurrents.


inici
  resultats