r441

Cada un dels focus X, Y de l'el·lipse inscrita de Steiner és el baricentre del seu triangle antipedal.

inici
  resultats