r446

La cònica circumscrita amb centre el Mittenpunkt Mt talla la circumferència circumscrita en el punt X(100) i l'el·lipse circumscrita de Steiner en el punt X(190).

inici
  resultats