r46

Siguin O el circumcentre i I l'incentre d'un triangle. La hipèrbola de Feuerbach del triangle és el lloc geomètric dels productes cevians I*Y essent Y un punt de la recta OI.


inici
  resultats