r490

Sigui A'B'C' el triangle antimedial d'ABC, H l'ortocentre. Les circumferències centrades en els vèrtexs i tangents a dos dels segments HA', HB', HC' tenen per centres d'homotècia interiors les traces cevianes de l'isotòmic O` del circumcentre.

inici
  resultats