r518

Sigui P un punt qualsevol, A'B'C' el triangle circumcevià de P, Oa, Ob i Oc els circumcentres de PB'C', PC'A', PA'B'. Llavors AOa, BOb i COc són concurrents en un punt X que és l'isogonal del punt de l'infinit de la recta OP*, essent O el circumcentre i P* l'isogonal de P.


 
 
inici
  resultats