r52

El triangle de Gossard gAgBgC és homotètic al triangle ABC, al triangle medial A'B'C', al triangle antimedial A"B"C" i al triangle de Carnot cAcBcC. Els quatre centres d'homotècia estan a la recta d'Euler (el quart d'ells a l'infinit).

inici
  resultats