r561

Siguin A', B', C' les primeres interseccions de les cevianes de X(55) amb la circumferència inscrita. Sigui DEF el triangle de contacte interior. Llavors les rectes A'D, B'E, C'F són concurrents en el punt de Weill W.


 


inici
  resultats