r617

Els eixos de les paràboles inscrites en un triangle envolten l'anticomplement del deltoide de Steiner.


inici
  resultats