r620

Si una recta r passa pel punt de De Longchamps L el seu ortopol Or pertany a l'el·lipse inscrita amb centre el circumcentre O i perspector el retrocentre R.


inici
  resultats