r624

El perspector de la paràbola d'Yff és el punt X(190).


inici
  resultats