r637

El punt X(650) és el perspector de la hipèrbola de Feuerbach i per tant és el quocient cevià G/F entre el baricentre G i el punt de Feuerbach F.


inici
  resultats