r639

Sobre l'A-altura i cap a l'exterior es pren un segment AA' igual a BC. Anàlogament es defineixen B', C'. Llavors els punts mitjans dels costats d'A'B'C' són els centres dels quadrats de Vecten exteriors d'ABC.


inici
  resultats