r652

Les perpendiculars pels excentres a les rectes que uneixen el punt de Feuerbach F amb els punts mitjans dels costats es tallen en el simètric del punt de Bevan Bv respecte del punt X(100).


inici
  resultats