r653

Les perpendiculars pels vèrtexs del triangle de contacte interior a les rectes que uneixen el punt de Feuerbach F amb els punts mitjans dels costats es tallen en el simètric de F respecte el noucentre N' del triangle de contacte interior.


inici
  resultats