r657

Un triangle i el seu triangle de Gossard tenen una hipèrbola inscrita comú, i la mateixa recta d'Euler, que és una asímptota d'aquesta hipèrbola.


inici
  resultats