r721

El punt X(190) és el quocient cevià entre el punt de Steiner S i el punt X(100).


inici
  resultats