r736

Els centres dels quadrats de Vecten formen un triangle que té per circumcentre el complement V^ del punt de Vecten V.

inici
  resultats