r738

Siguin A', B', C' els punts mitjans dels costats dels quadrats de Vecten d'ABC paral·lels als del triangle ABC. Llavors AA', BB', CC' són concurrents en un punt de la hipèrbola de Kiepert.

inici
  resultats