r797

Les circumferències inscrites en els quadrats de Vecten tenen per centre radical el noucentre N' del triangle A'B'C' format pels seus centres.


inici
  resultats