r86

La hipèrbola de Feuerbach passa per l'ortocentre H, pel punt de Gergonne Ge, pel punt de Nagel Ng, pel Mittenpunkt Mt i pel punt de Schiffler Sc.


inici
  resultats