r952

Sigui P un punt de la hipèrbola de Kiepert. Les cevianes de P tallen les mediatrius d'ABC en Pa, Pb, Pc. Les circumferències de centres Pa, Pb i Pc que passen respectivament per A, B i C tenen el centre radical X sobre la hipèrbola de Wallace, i les circumferències {PaBC}, {PbCA} i {PcAB} tenen el centre radical Y en la hipèrbola de Kiepert.


 
inici
  resultats