r97

La hipèrbola de Wallace és la hipèrbola de Kiepert del triangle antimedial.


inici
  resultats