r98

Si P pertany a la hipèrbola de Wallace llavors P, el seu punt isogonal P* i el seu punt isotòmic P`  estan alineats.


inici
  resultats