r99

La hipèrbola de Wallace passa pel punt de De Longchamps L i pel punt X(63).


inici
  resultats