****

    Durant l'etapa d'Educació Infantil els nens i nenes coneixen moltes facetes de l'entorn per primera vegada. Gran nombre de realitats els resulten noves i senten curiositat per descobrir-les.

****

    A l'aula l'entorn natural i social pot ser un punt de partida com a centre d'interès per a l'aprenentatge de les diferents àrees. Un exemple, l'estudi de la formiga pot donar peu a treballar:

  Descoberta d'un mateix:

        - Els hàbits: fer fileres, ser treballadors, ... com les formigues. 

        - Psicomotricitat: un joc de rol on els personatges siguin formigues,.. 

  Els diferents llenguatges:

         - Verbal: llegir textos sobre formigues (narratius, científics però que ells/es puguin entendre), conversar tenint cura de la pronunciació (ensenyar alguna onomatopeia que es pugui relacionar amb les formigues), treballar el vocabulari sobre aquest tema, la construcció de les frases,...

         - Matemàtic: comptar formigues, resoldre problemes de càlcul mental que plantegin situacions d'aquests animals,...

         - Plàstic: dibuixar-les, modelar la forma de les formigues amb fang o guix i després pintar-les, ...

         - Musical: ensenyar alguna cançó com 'Les petites formiguetes a l'estiu', moure's seguint el ritme de la música com si fossin formigues,...

Descoberta de l'entorn: observar i conèixer les seves característiques morfològiques, classificar el tipus d'animal, l'alimentació, habitat, reproducció, vida en societat,... 

****

    També els nens i nenes poden proposar un tema de l'àrea de Descoberta de l'entorn natural i social que els interessi i treballar-lo com a projecte: expressant els seus coneixements previs, formulant-se noves preguntes sobre què volen saber, investigant individualment o en grups per trobar les respostes, arribant a unes conclusions sobre què han après.

 

****

 

 

 

L'ENTORN NATURAL

 

 

 

 

 

 

    Els nens i nenes senten curiositat per conèixer l'entorn natural i gaudeixen quan estan en contacte directe amb la natura. Encara que a les escoles fem sortides de descoberta d'aquest medi, mai no podrà ser suficient i és important que els pares i mares també facin possible aquest contacte que per als seus fills/es és necessari; sempre transmetent que la natura és un valuós patrimoni de tots, que hem de cuidar i protegir

    El coneixement del medi natural és pot realitzar a partir de:

 • L'observació directa i vivencial de la natura, a través de sortides a la muntanya, a la platja,... mirant les plantes, els animals, esbrinant-ne els noms, les característiques morfològiques, com s'adapten al medi,..

 • L'observació indirecta a través de fotografies, llibres, explicacions, vídeos o altres mitjans multimèdia, ... 

    Els petits i petites expressen les idees i nocions (a vegades intuïtives) que ja tenen, observen, formulen preguntes, reben noves informacions i a través del diàleg estructuren i ordenen tot allò que saben. D'aquesta manera aniran formant i construint els seus propis coneixements.

 

 

****

 

 

 

L'ENTORN SOCIAL

 

    Les nenes i els nens creixen en un determinat entorn social: la seva família, l'escola, el poble o el barri,... Dia a dia van descobrint aquest món més proper que els envolta. A través dels mitjans de comunicació coneixen també altres realitats que no són físicament tan properes.

    Ensenyar l'entorn social vol dir ajudar-los a interpretar el món que tenen al seu voltant. Comencen exterioritzant la informació que ja tenen, l'organitzem a través del diàleg,  formulem  o ells mateixos formulen noves preguntes que els faran aprofundir i ampliar els seus coneixements. Els pares i les mares com a acompanyants habituals dels seus fills/es tenen una gran ocasió de convertir-se en formadors/es de l'àrea de l'entorn: observant juntament amb ells/es, escoltant-los, conversant,... 

    Alguns temes de l'entorn social que treballem en el cicle de tres a sis anys són:

 •     La família: avis, pares, fills,... el pas del temps.

 •     La casa: diferents tipus d'habitatges, com es construeixen, noms i funcions de les estances, dels diversos tipus de mobles, dels aparells de la llar, quines són les feines de la casa, ...

 •     L'escolaconèixer les parts de l'edifici, les persones,...

 •     El carrer: els diferents tipus d'edificis, la diversitat d'elements que veiem al carrer, com canvia quan és de dia o de nit, ...  

 •     El poble o barri: diferents tipus de construccions (habitatge, fàbrica,...), de serveis (botigues, biblioteca, dispensari, ajuntament,...), mirar  plànols, explicar i dibuixar el recorregut de casa a l'escola,...

 •     Els mitjans de transport i l'educació vial.

 •     Els diferents oficis: podem escriure una carta convidant a les mares, pares, avis,... que vulguin venir a l'escola per explicar-nos el seu ofici.

 •     Els mitjans de comunicació.  

 •     Les tradicions i les festes.

 •     ...

    El tractament que donem als diferents temes es basa en transmetre unes pautes de comportament social: aprendre a conviure i a relacionar-se amb una actitud de respecte cap a totes les persones i cap al patrimoni particular o públic.

 

****

Informació i recursos:

Activitats Clic d'Educació Infantil. Ciències experimentals. Ciències socials. http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/ei.htm

Ambinet, la web del reciclatge.  http://www.xtec.es/recursos/ciencies/ambinet/flash.htm

El safareig, un espai de comunicació i diàleg a l'entorn de la natura. http://www.xtec.es/~ccols/

Parc Zoològic de Barcelonahttp://www.zoobarcelona.com/ZOO_Barcelona/Catalan/catalan.asp#

Descobreix Catalunya al Palau Robert,  programa educatiu per a les escoles, exposicions i molta informació.    http://www.gencat.es/probert/ 

Les aventures d'en Foquet   http://www.gencat.es/probert/expo/dracfoqu.htm

La Malla, espai digital de comunicació i serveis en català. Canals com el d'Educació i l'Infantil. Serveis com el de Parcs Naturals i Biblioteques. http://www.lamalla.net/

Festes populars   http://www.xtec.es/escola/festes/index.htm

Museu de la ciència i de la tècnica de Catalunya. Terrassa. Visites i tallers per a totes les edats. http://www.mnactec.com

Museu de la ciència. Barcelona. Activitats per a educació infantil i primària. http://www1.lacaixa.es:8090/webflc/wpr0pres.nsf/wurl/mcbcip1_cat?OpenDocument

NASA just for kids, la NASA per als nens/es (planetes, coets, astronautes,...). http://www.nasa.gov/kids.html

UNICEF para enredados.  http://www.enredate.org/ 

Fem Ciència.  http://www.xtec.es/%7Empedreir/

****

****

Tornar al portal. Tornar al principi.