Els aprenentatges que nens i nenes realitzen a l'escola són globals i amplis: aprenen a relacionar-se, a conviure, a organitzar-se, a ser autònoms, a observar, a pensar, a investigar, a descobrir, a comprendre, a expressar-se, a respectar, a compartir... L'educació integral vol dir formar moltes facetes diferents i els 'treballs sobre paper' reflecteixen només una part de tota la feina que fem. Potser les coses més importants que aprenen a l'escola no es veuen sobre un paper.

               A continuació trobareu alguns exemples de dibuixos i escrits propis de l'etapa d'Educació Infantil, si bé no poden considerar-se representatius perquè cada nen/a segueix el seu procés i té el seu propi ritme evolutiu. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


 
 
 
 
             
 
 
 

 

 
   

DIBUIXAR

'Dibuixo altres nens i nenes':

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

'Dibuixo la família':

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

'Em dibuixo a mi mateix':
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
      'Un rei'
       ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

'Dibuixo animals': 

           

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
'Cases i flors':
   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Alguns nens/es dibuixen formes que són creatives i força 'abstractes'. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 
 
 
 

ESCRIURE

       APRENDRE A ESCRIURE, un procés d'investigació i exploració que pot resultar fascinant per als nens/es. La motivació per escriure es desperta quan aprenen a escriure paraules que els resulten molt properes i que tenen per a ells un significat especial: 
  • Primer el seu propi nom, més endavant aprendran també a fer els seus cognoms. 
  • El nom dels companys/es de la classe. 
  • El nom dels pares, germans, avis, amics,... 
         Sempre hi ha d'haver un interès pel contingut d'allò que escriuen (no només per la forma), de la mateixa manera que la lectura ha d'estar lligada a la comprensió. 

         Primer comencen reconeixent el seu propi nom, quins sons té i la grafia d'aquests sons.

       Comproven que els sons del seu nom també els troben i es repeteixen en d'altres noms diferents del seu (així van relacionant tot allò que ja coneixen). 

         Descobreixen que els noms diferents del seu tenen també uns altres sons (amb les seves corresponents grafies) que ells no tenen en el seu nom, que els resulten nous i que volen aprendre. D'aquesta manera cerquen estratègies per anar desxifrant i descobrint allò que resulta nou, incorporant i ampliant els seus coneixements en l'aprenentatge de l'escriptura. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

'Faig tot sol/a una llista amb alguns noms de nens i nenes de la classe'.

Quan tenen dubtes poden buscar solucions: consulten la capsa dels noms, les llistes que tenim penjades a la classe, també a la cadira de cada nen/a hi ha escrit el seu nom, pregunten,... 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

         

        El nen/a per escriure una paraula nova relaciona els sons (amb les corresponents grafies) que ja coneix amb els sons que identifica i reconeix en la nova paraula. Busca estratègies per escriure una nova paraula a partir dels coneixements que ja té i que pot relacionar amb els sons de la paraula nova que va a escriure. En aquesta fase fan moltes preguntes sobre els sons que encara desconeixen.

         És molt important el treball que fem a l'aula d'identificar auditivament els sons. Picar paraules amb les mans per discriminar-ne les síl·labes els ajuda a descobrir més fàcilment els diferents sons i en quin ordre s'han d'escriure. 

 

Identificació auditiva:

coses de la classe o de casa que tenen un determinat so:   per exemple el so 'A' en el nom.   'En faig el dibuix i n'escric el nom amb ajuda.'

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
        En una fase següent els nens/es acostumen a escriure una frase tal com sona (la tira fònica igual com ells/es l'escolten).

        Progressivament aniran evolucionant en l'aprenentatge de l'escriptura: 

         - Aprendran a distingir les diferents paraules d'una frase i que s'escriuen separades.

         - Que hi ha unes normes ortogràfiques.

        Aprendre a escriure pot resultar molt atractiu per als nens/es si participen d'una manera molt activa en el procés. Cada un d'ells segueix la seva pròpia evolució, segons el seu nivell maduratiu. 

        També aprendre a escriure està molt relacionat amb aprendre a llegir, de manera que ensenyant a escriure estem també ensenyant a llegir. 

         De nou insistir en valorar molt l'interès que té per a ells/es el contingut d'allò que escriuen i no només la correcció formal. De la mateixa manera que quan ja llegeixen també és molt important el contingut i la seva comprensió i no només la mecànica lectora. 

      :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

'Escric tot sol una llista d'animals'.
Primer llegim un conte a l'aula. Després entre tots pensem una frase sobre el conte, l'escrivim a la pissarra o en un full i la copiem.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

        Els nens/es poden escriure sobre qualsevol tema que els motivi: una frase sobre el seu cap de setmana, sobre el contingut de les diferents àrees que treballem a la classe, un espectacle que hem anat a veure, una sortida que hem fet, ... Convé valorar i acceptar els seus textos tal com són:  una frase de 20 lletres encara que l'hagin escrita només amb 5 (els sons que han reconegut) pot tenir molt de mèrit. Si som molt exigents i volem corregir-los massa retallarem la seva iniciativa i ganes d'escriure. Ells mateixos a mida que vagin aprenent a escriure aniran perfeccionant els seus textos.

        Primeres frases escrites de manera espontània i sense ajuda:

'He anat a casa de la Cristina'

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

'He jugat a futbolín i m'he fet mal al braç'

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

'Estic jugant a l'ordinador'

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

        Per als nens/es fer dictats és un bon exercici per aprendre a escriure.

        Per als/les mestres els dictats ens són útils per avaluar quins sons (amb les seves corresponents grafies) reconeixen i quins encara no. Si periòdicament anem fent dictats podem observar els sons nous que van incorporant. En els següents exemples les paraules dictades han estat extretes d'un text narratiu que prèviament els havia llegit, però no havien vist abans les paraules escrites. No cal dir que per avaluar bé cal assegurar-se que no copiïn. 

        Les paraules que han escrit són: oca, cova, tempesta, arc de Sant Martí

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Una pàgina interessant: 

Llegir i escriure, quina aventura!

http://www.xtec.es/~mmulas/projecte/index.htm

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

                    Tornar al portal.Tornar al principi de la pŕgina.