La Interfície del GIMPEl plafó principal

El plafó principal està dividit en quatre seccions:

 1. Menú principal:

 • Fitxer

  Hi han les opcions per obtenir i desar les imatges. Es poden obtenir de fitxer però també a partir d'una captura de pantalla o del porta-retalls.

  En aquest menú també s'hi troben les preferències.

 • Extensions

  Hi han les opcions per gestionar els mòduls, els connectors i les funcions que es poden anar afegir al Gimp per fer-lo més potent.

 • Ajuda

 1. Barra d'eines:

 • Eines de selecció d'àrees

 • Eines vàries per retallar i moure

 • Eines per pintar

 • Eines per treballar les parts pintades

 1. Opcions generals de les eines de pintura:

 • Color del primer pla i del fons. (p.e. Negre sobre blanc)

 • Pinzells (p.e. Punt de mida mitjana)

 • Patró (p.e. pissarres)

 • Degradat (p.e. Escala de grisos)

 1. Opcions de l'eina:

  Permet modificar les opcions particulars de l'eina seleccionada.

  A la part inferior sempre hi han quatre botons que permet gestionar les opcions i desar-les en un fitxer, per no haver d'estar sempre canviant les opcions.


El plafó secundari

El plafó secundari serveix per organitzar-se millor la forma de treball i tenir les opcions i les eines de treball de la forma més còmode per al dissenyador.

El plafó secundari és únic per a totes les imatges amb què es treballa, per això a dalt de tot del plafó hi ha una llista de les imatges obertes. Quan es fa clic a damunt d'una imatge, el plafó canvia automàticament i mostra les opcions de la imatge seleccionada.

El plafó secundari inicialment està distribuït de la següent manera:

  Part superior

 1. Capes

  Una imatge es pot estructurar amb capes, de manera que la imatge final és la superposició de totes les capes.

  Així es pot treballar amb només una capa, sense haver de vigilar que els canvis afectin a la resta de capes.

 2. Canals

  Els canals tenen un doble propòsit:

 • Gestionar els colors de la imatge per separat: vermell, verd, blau i alfa (transparència).

 • Gestionar les màsqueres de selecció.

 1. Camins

  Serveix per dibuixar contorns de forma que es pugui controlar els seus vèrtexs.

  Els contorns poden ser rectilinis o bé corbes bezier.

 2. Historial

  Permet retornar a un estat anterior de la imatge.

  Part inferior

 1. Pinzells

  Per seleccionar la forma de la punta del llàpis, ploma o pinzell amb què es vol dibuixar.

 2. Patrons

  Per seleccionar amb quin patró es vol estampar, o omplir una àrea de dibuix.

 3. Degradats

  Els degradats són una seqüència de colors, quan es pinta o es dibuix amb un degradat, el color del pinzell va canviant segons la seqüència del degradat.

Personalització dels plafons

El Gimp permet fer-se a mida la interfície. Tots els diàlegs (pinzells, canals, patrons, ...) tenen un títol i al seu costat dos botonets en forma de triangle i de creu. El triangle mostra el menú per controlar els diàlegs i els plafons, i la creu per eliminar el diàleg del plafó.

En el menú fitxer, del plafó principal hi ha una llista de tots els diàlegs disponibles. Quan es crida un diàleg que no està en cap plafó es crea un nou plafó amb el diàleg seleccionat.

Seccions del plafó:

Com s'ha vist els plafons es composen de seccions, per exemple el plafó secundari té inicilament dues seccions: La superior i la inferior. Però de fet es pot treballar amb una, dues o el nombre de seccions que es prefereixi.

Per crear una nova secció només cal agafar un títol de diàleg i arrossegar-lo fins a la punta inferior del plafó.

Per eliminar una secció, cal eliminar tots els diàlegs de la secció, fent clic a la creueta del costat del títol de cada diàleg.

Treballar amb pestanyes:

A cada secció es poden posar varis diàlegs, organitzats en pestanyes.

Arrossegant la pestanya es pot canviar l'ordre dels diàlegs. Però també es pot passar un diàleg d'un plafó a una altra arrossegant el títol del diàleg, en comptes de la pestanya.

Per afegir un nou diàleg a una sèrie de pestanyes, també es pot fer servir el botó en forma de triangle del costat del títol del diàleg. Cal escollir la opció “Afegeix una pestanya” i seleccionar el diàleg desitjat.Finestra de treball

Quan es crea una nova imatge o s'obre un fitxer existent o s'adquireix una imatge del porta-retalls, apareix una finestra de treball amb la imatge.

La finestra de treball es composa de:

 • Menú de la imatge a la part superior.

 • Un regle, on a cada punta i ha un control:

  Triangle superior-esquerra: Conté el menú de la imatge un altre cop, però amb la característica que és encastable. Encastable vol dir que si es vol es pot tenir una secció del menú permanentment obert en una finestreta apart. És equivalent a clicar amb el botó dret damunt la imatge.