Webquest, un recurs didàctic

Una WebQuest per al curs DC36

IES Ribera del Sió
Agramunt

Curs 2003/2004

Dissenyada per

Ramon Bernaus

rbernau1@pie.xtec.es

Introducció | Tasca | Procés | Avaluació | Conclusió  


Introducció

Al vostre institut s'han començat a planificar els crèdits de síntesi d'aquest curs. Us han comentat que les Webquest són una bona manera de portar-los a terme, per aquest motiu heu decidit fer-ne un estudi per decidir si les feu servir. Un equip de quatre persones haurà d'investigar en què consisteixen, informar els demés de les possibilitats d'aquest recurs i presentar dues propostes, triades d'entre algunes ja programades.

Vosaltres sou membres d'aquest equip. Haureu de portar a terme la tasca que s'explica a continuació, perquè els demés tinguin la informació necessària per tirar endavant .Tasca

La vostra tasca final serà:

 • Elaborar un document (Word, Power Point, Html) que informi sobre els trets bàsics d'una Webquest

 • Analitzar unes propostes, valorar-les i presentar-ne dues com a les millors

 • Justificar l'eleccióProcés
 • En primer lloc, heu de saber què és una Webquest i qui va crear aquest mètode de treball. Als llocs següents podeu trobar aquesta informació. Feu una tria dels fragments que us siguin útils per a l'informe final i guardeu-los en un document a part.

Presentació

                        http://www.aeic.es/escola/dia0407/webquest_archivos/frame.htm

Què és una Webquest

                        Comunitat catalana de Webquest

Webquest. Introducció

                        http://www.xtec.es/semperse/rev0201/webquest.htm

Aula tecnológica siglo XXI

                        http://www.aula21.net/index.htm (Qué es una Webquest)

Exercici 1: Escriu una definició breu de Webquest i envia-la per correu electrònic a Ramon Bernaus posant al tema del missatge Webquest: definició

 • Quines parts té una Webquest? Pots trobar-ho a les adreces següents

Plantilles per a crear una Webquest

                        http://www.xtec.es/~msimo1/webquest/exercicis/webquestplantprof.htm

                        http://www.xtec.es/~msimo1/webquest/exercicis/webquestplantal.htm

Exercici 2: Quines de les parts d'una Webquest consideres essencials?. Pots enviar la resposta a Ramon Bernaus posant al tema del missatge Webquest: parts 

 • Quins temes es poden tractar?  Els temes a escollir són moltíssims. Poden estar adaptats a qualsevol nivell, sempre que els alumnes tinguin uns coneixements mínims sobre l'ús de l'ordinador i la navegació per Internet. A continuació tens unes propostes de temes possibles 

Tria de temes

                        http://www.xtec.es/formacio/curstele/d109/d109m2/d109m2p4.htm

Exercici 3: Quins altres temes suggereixes per treballar amb aquest mètode? Envia la resposta a Ramon Bernaus posant al tema del missatge Webquest: temes 

 • Quant temps de classe ocupa la resolució d'una Webquest? El temps per resoldre les tasques proposades pot variar, segons la complexitat, d'una sessió de classe a tot un trimestre, fins i tot ser la base per un treball de recerca. A continuació en tens algunes d'elaborades on pots comparar els diferents nivells de dificultat

Què cal fer davant una marea negra?

                       Edugaliza.org

Derivadas para 1er curso de Bachillerato

                       Óscar Vázquez

Divertiments matemàtics

                       Sebastià Capella

Els moai

                       Sebastià Capella

Web Tour MultiColor (Tolerància i respecte envers altres cultures)

                       Fina Denia

Els mitjans de comunicació

                       Concepció Ortiz Robles

Crea la teva ONG

                       Pilar Casals i Laura Boyd

Hello Dolly

                       http://www.bioxeo.com/Hello_Dolly/index.htm

Orientació vocacional i professional

                       J. Tort

Exercici 4: De les Webquest que has vist, proposa'n alguna de cada una de les categories següents:

 • Curta (menys de 3 sessions de classe)

 • Llarga (varies setmanes)

 • Per als nivells baixos

 • Per als nivells alts

 • S'han de tenir coneixements d'informàtica alts

 • No es necessiten grans coneixements d'informàtica

Envia la resposta a Ramon Bernaus posant al tema del missatge Webquest: valoració 

 • Per trobar-ne més. Si busqueu més exemples, els podeu trobar als llocs següents 

Portals Webquest

                       http://www.xtec.es/~cbarba1/portalsWQ.htm

Webquest en català

                       http://www.xtec.es/~cbarba1/llistat%20WQCat.htm

Webquest en castellà

                       http://www.xtec.es/~cbarba1/WQespanol.htm

 • Informació en altres idiomes. Moltes vegades ens trobem que la informació que ens interessa està escrita en un altre idioma. A continuació teniu llocs on es fa traducció de paraules, textos o de pàgines Web senceres. Podeu provar el seu funcionament

Traducció catala – castellà i viceversa

                        http://www.internostrum.com/

Diccionaris

                        http://www.yourdictionary.com/

Traductors

                        http://babelfish.altavista.com/

Exercici 5. A la primera d'aquestes pàgines (Internostrum) hi ha un sistema per enviar missatges de correu electrònic i traduir-los al mateix temps. Envieu-vos-en un a la vostra adreça particular, fent servir l'opció de traduir. Al camp CC d'aquest missatge escriviu l'adreça d'en Ramon Bernaus

 • La tasca final.  Al lloc següent s'expliquen tots els passos per elaborar l'informe final

Una Webquest sobre webquest

                        Bernie Dodge (Traducido por Carlos de Paz)

Com crear una Webquest

                        Carme Barba i Sebastià Capella

 • Com podeu veure l'anàlisi de les diverses propostes es fa individualment segons el rol assignat al començament, però al final hi haurà un sol document que contindrà les propostes debatudes en grup. Això suposa fer una posta en comú de les diverses opinions, que farem utilitzant el Netmeeting, que permet un treball col·laboratiu, cadascú des d'un ordinador diferent. Avaluació
 • Criteris que es poden utilitzar per avaluar la tasca portada a terme

 

Just

Correcte

Bo

Excel·lent

Contingut

Demostren poc coneixement respecte als temes treballats

Demostren un coneixement parcial dels temes  treballats

Demostren un bon coneixement  dels temes treballats 

Demostren molt coneixement  dels temes teballats

Argumentació

Els arguments gairebé no estan desenvolupats 

Demostren una certa  capacitat de desenvolupar arguments 

Demostren força habilitat per argumentar i capacitat per  convèncer

Demostren  una  gran habilitat per argumentar , ho fan  amb destresa, saben convèncer

Forma de presentació

Hi ha com a mínim  2 dels 5 temes demanats desenvolupats. 

Hi ha com a mínim  3 dels 5  temes demanats ben desenvolupats 

Hi ha 4 dels 5 temes demanats ben desenvolupats

Hi ha els 5 temes demanats ben desenvolupats i de manera creativaConclusió
 • Com podeu veure la preparació d'aquest tipus d'activitat pot ser molt feixuga, ja que suposa fer una recerca per Internet per saber els recursos que poden ser útils als nostres alumnes de tots els que poden trobar. La solució és l'intercanvi d'experiències, posar a disposició dels demés el que hem fet i així també podrem aprofitar el que ells han preparat.


 • ENTREVISTA A BERNIE DODGE

                            Eduteka

 • COMUNITAT CATALANA DE WEBQUEST

                            http://www.webquestcat.org/