Paradoxes

Aquesta frase té sis paraules

Com que aquest enunciat és fals, hauria de dir:

Aquesta frase no té sis paraules

I també seria fals.

No es pot pintar en aquesta paret

Com que la mateixa frase és una pintada, ja incompleix l'enunciat.

Aquí tenim tres enunciats falsos

2 + 2 = 4

3 x 6 = 17

8 / 4 = 2

13 - 6 = 5

5 + 4 = 9

Com que només n'hi ha dos, la primera frase és un més.

A la primera cara d'una tarjeta hi diu:

La frase escrita a l'altra cara d'aquesta tarjeta és certa

No podem arribar mai a una conclusió perqué cada enunciat fa canviar la validesa de l'altre.

La frase escrita a l'altra cara d'aquesta tarjeta és falsa

L'Alícia li diu a la Cristina:

Hem menjaré la teva poma?

Si encertes la resposta, te la tornaré

La resposta ha de ser afirmativa, i l'Alícia cau en un raonament sense fi. En canvi si la resposta és negativa pot fer el que vulgui.

Un barber diu:

Afaito a qui no s'afaita a sí mateix i solament a aquests

Però, qui afaita el barber?

Estem fent una llista de les persones que no destaquen per res.

Jo no sé fer res important

Però si m'inclouen a la llista ja seré una persona destacada i m'haurien de treure, amb la qual cosa torno a ser una persona corrent i hauria de ser inclosa a la llista.

Jo sempre dic mentides

I ara també m'estàs enganyant?

En aquesta relació, quants enunciats certs hi ha?

A) Les pomes són blaves

B) La frase anterior és certa

C) La frase anterior és falsa

D) La frase anterior és certa

E) La frase anterior és falsa

F) La frase anterior és certa

G) La frase anterior és falsa

F) La frase anterior és certa

F) La frase anterior és falsa


Índex