Problemes de pesades

  • Tenim 10 sacs amb 10 boles cadascun. 9 d'ells contenen boles de 10 g. i un altre boles de 9 g. Amb una sola pesada volem averiguar quin és el sac que pesa diferent dels demés. Com ho farem? 
  • Tenim 8 boles de mida semblant, però una d'elles pesa més que les altres. Quantes pesades hem de fer en una balança de platets per descobrir-la?
  • En un magatzem hi ha 5 camions carregats amb caixes iguals que pesen 50 kg. cadascuna. Un altre camió porta caixes iguals però de 49 kg. Podem averiguar en una sola pesada quin és el camió que porta les caixes menys pesades?
  • Tenim 12 sacs d'arròs. Sabem que un dels sacs pesa menys que els altres. L'hem de trobar amb tres pesades en una balança de platets.


Índex