QUADRAT MĀGICS

  • Anem a fer una prova d'adivinaciķ a distāncia.
  • Dibuixa aquest quadre en un paper i segueix les instruccions.
5 2 6 3 1 4
9 6 10 7 5 8
6 3 7 4 2 5
8 5 9 6 4 7
4 1 5 2 0 3
7 4 8 5 3 6
  • Encercla un nombre qualsevol de la taula.
  • Ratlla la resta de nombres de la mateixa fila i columna que l'anterior.
  • Encercla un nombre dels que queden.
  • Ratlla els nombres que queden a la mateixa fila i columna.
  • Encercla un tercer nombre dels que queden i ratlla la resta de la seva fila i columna.
  • Segueix les mateixes normes fins que quedin encerclats sis nombres.
I ara comprova que la suma de tots ells és 30.


Índex