ENTRETENIMENTS MATEMĀTICS

Propostes d'activitats

Pensa un nombre Estrella māgica
Memōria numčrica Jugar al Tetris!
L'autopista Māgia