El tres en ratlla

Joc de tauler en què els jugadors han d'aconseguir afilerar les tres fitxes i evitar que el contrincant ho faci.

Cada jugador disposa de tres fitxes que van situant alternativament sobre el tauler i després mouen lliurement a qualsevol espai lliure.

L'objectiu és posar les tres fitxes en una de les línies que estan dibuixades. 

 

Propostes

  1. És possible evitar l'empat?

Variant:

Una vegada col·locades les fitxes, es van movent a una posició adjacent, que estigui lliure i sense saltar pel damunt d'altres fitxes.

 


Índex