Achi

És un joc practicat pels escolars de Ghana. Es dibuixa el tauler a terra i les fitxes són 4 pedres per a cada jugador. El mateix tauler s'ha trobat gravat en grans blocs de pedra a la muralla d'Adrià, al Nord d'Anglaterra, que data del segle IV d. de C.

Les fitxes es van col·locant alternativament sobre el tauler i després es mouen cap una casella adjacent, seguint les línies. Guanya qui aconsegueixi posar tres fitxes en línia.

Propostes

  1. Quants moviments diferents es poden fer per iniciar la partida?

  2. Quantes posicions diferents hi ha després de dos moviments ?

  3. Hi ha algun moviment d'apertura òptim?

  4. Com podríem anotar les diferents jugades?


Índex