El Dara

El practica la tribu nigeriana dels Dakarkari. El tauler té cinc files de sis forats cadascuna. S'acostuma a dibuixar al terra.

Cada jugador té dotze fitxes que es van col·locant alternativament sobre el tauler i després es mouen cap una casella adjacent, seguint les línies horitzontals i verticals. 

L'objectiu és posar tres fitxes afilerades, llavors se'n retira una qualsevol de l'adversari.

Acaba el joc quan un jugador no pot formar més línies de tres fitxes. Les files de quatre no compten.

És important la col·locació que s'aconsegueix a la primera part de la partida.

Propostes

  1. Quines posicions inicials són millors?

  2. Quantes posicions diferents hi ha després de dos moviments ?


Índex