Iotè

El iotè és un joc tradicional a l'Àfrica Occidental, especialment a la zona que va del Senegal a Burkina Faso.

Es creu que antigament es jugava en un tauler de 5 x 5, però avui dia es juga en un tauler com el de la figura, que es pot improvisar fent uns forats a terra i agafant pedres i bastonets com a fitxes.

Normes

Es comença amb el tauler buit. Cada jugador disposa de 12 peons. Alternativament es van posant un a un sobre un dels espais lliures.

Cada moviment consisteix en desplaçar un peó a una casella contigua lliure en direcció horitzontal o vertical.

Només es pot posar una peça per torn. No s'està obligat a posar totes les peces abans de començar a moure les que ja té sobre el tauler.

Es captura una peça de l'adversari saltant sobre ella i retirant-la del tauler. En aquest cas té dret a retirar qualsevol altra peça del seu oponent que elegeixi. Es poden encadenar les captures.

Guanya qui captura totes les peces de l'oponent o les immobilitza.

Investigació

Quantes fitxes són necessàries sobre el tauler perquè la partida no acabi en taules?


Índex