El kono

És un joc d'origen coreà.

Se situen les fitxes tal com es veu a la figura i cada jugador controla les del mateix color.

L'objectiu del joc és situar totes les peces als llocs que ocupa l'adversari quan comença la partida.

Moviments.

Quan és el seu torn, cada jugador fa moure una fitxa en diagonal cap a una posició adjacent, sense saltar altres peces. No es fan captures.
És important controlar els moviments de l'altre jugador, bloquejant-li el pas si és necessari per afavorir el propi apropament cap a la meta.

Variacions

Es juga també en un tauler com el següent. Les fitxes es mouen seguint les línies i es permet la captura saltant pel damunt d'una altra fitxa pròpia i caient damunt de la contrària, que és eliminada del tauler. Guanya qui elimina o immobilitza les peces del contrincant.

Propostes

  1. Buscar estratègies guanyadores

  2. Buscar un mètode per anotar les jugades

  3. Es possible fer taules?


Índex