El loa

  • Dos jugadors tenen les fitxes situades com indica la figura, en un tauler de 8 x 8.
   
           
           
           
           
           
           
   
Moviments
  • Es poden moure en qualsevol sentit, tantes caselles com fitxes hi hagi en aquella línia.
  • Si va a parar a una casella ocupada per una fitxa contrària, se la menja i es retira del joc.
  • Si troba una fitxa contrària a mig camí, no pot efectuar la jugada. Les pròpies no impedeixen el pas, però no en pot posar dues en el mateix lloc.
Final
  • Un jugador guanya quan ha aconseguit agrupar o afilerar totes les seves fitxes, o bé quedar-se amb una de sola, perquè el contrari s'ha menjat les demés.
  • Si tots dos tenen les fitxes agrupades després de la darrera jugada, la partida queda en taules.

Més informació i jugar en línia


Índex