El lu-lu

És un joc de Hawaii en el qual s'han de tirar unes fitxes marcades amb punts i s'ha d'aconseguir arribar a una puntuació mínima. 
  • Es fan servir quatre discs d'un 2'5 cm de diàmetre. Per una cara no hi ha cap senyal i per l'altra van marcats com a la figura.

Manera de jugar

  • Els jugadors van tirant els quatre discos per torns i sumen els punts obtinguts.
  • Si obtenen 10 punts en un llançament, tornen a tirar.
  • Si algun disc cau cap per avall, el torna a tirar el següent jugador que guanya els punts obtinguts.
Final
  • Guanya qui primer supera els 100 punts.


Índex