El morris

Conegut també amb els noms Nine Men's Morris, Merrills, Merelles, Merreles, Merrels, Merrelus, Marels, Marelles, Marrills, Mills, Muhle, Muller, Morell, Morelles, Molenspel, Mylla, Mlynek, Mylta

A les excavacions dels temples egipcis de Kurna (1400 a. de C.) i Kom Ombo (300 a. de C.) es van trobar taulers com aquest tallats a la pedra,  i  Ovidi (43 a. de C.- 18 d. de C.) cita aquest joc a la seva  Ars amatoria. Els xinesos hi jugaven a l'època de Confuci (500 a. de C.). A Anglaterra va ser molt popular al segle XIV. També anomenat joc dels nou forats.

Cadascun dels dos jugadors té tres fitxes del mateix color. Alternativament les van posant, d'una en una, als encreuaments. Quan estan posades les sis fitxes, els jugadors mouen, per torns, una fitxa a la posició adjacent seguint una línia. Guanya qui aconsegueix posar-les afilerades en una línia recta horitzontal, vertical o en diagonal.

Propostes

  1. Quantes posicions possibles hi ha amb les sis fitxes sobre el tauler?

  2. Quina és la posició més important?

  3. Qui té més avantatge, el jugador que comença la partida o l'altre?

 

Variants

Aquesta variant va ser molt popular a Itàlia, França i Anglaterra durant l'Edat Mitjana.

Cada jugador té sis fitxes que van posant d'una en una i per torns sobre els encreuaments del tauler. Si aconsegueix posar-ne tres sobre el mateix costat d'un dels quadrats pot retirar del tauler la fitxa que vulgui del contrincant. Quan totes les fitxes són sobre el tauler, els jugadors en mouen una, per torns, a una posició lliure adjacent. Perd qui es queda solament amb dues.

D'aquesta versió se n'han trobat taulers a Egipte (1400 a. de C.), a Sri Lanka (100 a. de C.) i al vaixell víking Gokstad (900 a. de C.). Al segle XIV es van construir caixes articulades que presentaven un tauler d'escacs, morris de 9 homes i backgammon segons la posició de la caixa.

Cada jugador comença amb 9 fitxes i cada vegada que aconsegueix un molí (tres en ratlla) pot retirar una fitxa del contrari sempre que no formi part d'un molí. Perd qui es queda amb dos homes o bé està bloquejat sense poder-se moure.

En aquesta variant es comença amb 12 fitxes (homes) per banda i les normes són les mateixes que la versió anterior.

Informació

Més informació

Per jugar

Descarga 1 

Descarga 2 


Índex