El noro

  • Un jugador té cinc fitxes de colors col·locades en qualsevol ordre a les caselles numerades i l'altre té cinc fitxes numerades i distribuïdes sense mirar l'ordre a les caselles de colors..
Moviments
  • Cada jugador mou alternativament un de les seves fitxes, seguint una de les línies, cap a una de les caselles buides adjacents.
  • Es pot moure en qualsevol direcció, endavant, endarrera, lateralment.
Final
  • Cada jugador ha de posar les seves fitxes al costat contrari, d'acord als colors i nombres indicats.
  • Guanya qui primer situa les seves fitxes al lloc corresponent.


Índex