El nyout

(Cavalls)

Joc coreà que probablement ja es jugava més de 1000 anys a. de C. Es tenen referències d'un joc del segle III d. de C.

L'existència d'un tauler similar gravat a un palau maia del segle VIII d. de C. vol ser utilitzat com a prova que viatgers asiàtics van arribar a Amèrica del Nord abans que els europeus.

Tauler coreà

Tauler maia
Poden jugar de 2 a 4 jugadors. Si participen 2 jugadors, cadascun té quatre fitxes o cavalls; si són 3 competidors, ho fan amb tres cavalls per persona, i si són 4 els contrincants, tenen 2 cavalls cada un.

La sortida es fa des de la casella N i l'objectiu es aconseguir que totes les peces pròpies donin el tomb al tauler, girant en sentit contrari al de les agulles del rellotge. 

Els daus són petites varetes allargades i planes amb una cara blanca plana i una altra convexa. 

Per saber les caselles que s'avancen en cada jugada, es llancen 4 daus que puntuen de la manera següent:

1 cara plana (blanca) val 1 punt
2 cares planes valen 2 punts
3 cares planes valen 3 punts
4 cares planes valen 4 punts
0 cares planes valen 5 punts

Si un jugador treu 4 o 5 punts té dret a llançar una altra vegada. Els punts se sumen i serveixen per moure un sol cavall o repartits entre més d'un.

Si un cavall cau a una de les caselles amb les lletres E S O, viatja cap a N passan per C.

Si un cavall cau en una casella ocupada per un altre del mateix jugador, segueixen el viatge com una sola peça.

Si una peça cau en una casella ocupada per una peça enemiga formada per un nombre igual o inferior de cavalls, la desplaça a N i ha de començar de nou. No s'hi pot posar si el contrincant és més poderós que ell.

Propostes

  1. Quina és la partida més ràpida possible?

  2. Si no s'acobla cap cavall, quines serien les possibles longituds totals dels camins recorreguts per quatre cavalls junts (sense que cap hagi estat expulsat)?

  3. Si un jugador treu unes puntuacions de 4, 5, 4 ,5, 4 i 2 punts, quantes possibilitats de moure's té? Quin és el moviment òptim?

Tauler per comprar


Índex