El pentalfa

 • És un joc per a un sol jugador del qual se n'ha trobat un tauler tallat a la pedra del temple de Kurna a Egipte (1700 a. de C.). Avui dia encara es juga a Creta.

Moviments

 • El jugador té nou pedres que ha d'anar posant sobre el tauler seguint les normes següents:
  Posa la pedra o fitxa sobre un dels punta marcats, que estigui buit
  La mou a un segon punt adjacent que pot estar ocupat o buit
  La mou a un tercer punt que estigui en línia recta amb els anteriors i que estigui desocupat.

 • Seguidament intenta colocar una nova fitxa seguint les mateixes normes.

Final

 • Ha d'aconseguir posar les nou pedres.

Propostes

 • Trobar una manera d'anotar les jugades.

Per jugar 1 2


Índex