Quadrats

En un tauler de sis per sis caselles, dos jugadors van posant una a una i alternativament les seves divuit fitxes, intentant no tenir-ne quatre que es puguin considerar vèrtex d'un quadrat i al mateix temps intentant obligar al contrari a fer-ho.

Els quadrats poden tenir qualsevol mida i orientació, de manera que n'hi ha 105 al tauler, que s'han d'evitar.

En la figura següent, els números senyalen vèrtex de possibles quadrats.

    2   1  
1 4     2  
4 2 4      
3 4 3 2    
          1
3 1 3      
Si no es disposa de tauler ni fitxes, es pot jugar sobre un full quadriculat i marcant amb zeros o creus les jugades de cada participant.


Índex