El quarto

 • És un joc modern inventat per Blaise Muller i editado per Gigamic
 • Es juga en un tauler de 4 x 4 i 16 peces que tenen quatre tipus de característiques:
  • Forma: Quadrada o rodona
  • Mida: Gran o petita
  • Color: Blau o vermell
  • Forat: Foradada o sense forat.
 • Els jugadors posen alternativament la fitxa que els ha indicat l'adversari a qualsevol quadre lliure del tauler. És a dir, cada persona tria el lloc on posa la fitxa, però és l'adversari qui li diu quina ha de jugar.

Board

Objectiu

 • S'ha d'aconseguir afilerar quatre fitxes en qualsevol direcció, que tinguin en comú alguna de les característiques indicades anteriorment.

Moviments

 • El jugador que comença solament indica al contrincant quina fitxa ha de moure, ell no en col·loca cap fins la segona jugada.
 • Es van posant fitxes sobre el tauler i ja no es mouen del lloc on s'han deixat en tota la partida.
 • Guanya qui posa la quarta fitxa d'una línia que compleix l'objectiu del joc.

Final.

Si després de posar les 16 fitxes sobre el tauler no s'aconseguiex cap línia, la partida s'acaba en empat.

Més informació

Per jugar


Índex